Nola sustatu langileen ahalduntzea segurtasunean eta osasunean

S.Seibert-en arabera, langileak ahaldunduta sentitzen direnean, modu seguru eta osasungarrian lan egiteko motibazioa handitu egiten da. Ahaldundutako langileek gaitasun handiagoa sentitu dezakete eta lantokiko segurtasunean eta osasunean eragin nabarmena izan.

Zer da osasunaren, segurtasunaren eta ongizatearen ahalduntzea?

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) honela definitzen du: “pertsonek beren osasunari, segurtasunari eta ongizateari eragiten dieten erabaki eta ekintzen gaineko kontrol handiagoa lortzeko prozesua”, indibiduala zein enpresariala izan daiteke.

Ahalduntzeko zailtasunak

Chris Argyrisek dioen bezala, ahalduntzeak lotura estua du konpromisoarekin. Eta konpromisoa giza energia sortzean eta giza adimena aktibatzean datza.

Bi konpromiso mota daude, Argyrisentzat: kanpokoa eta barrukoa. Biak dira baliotsuak, baina barnekoak bakarrik indartzen du ahalduntzea.

Barneko eta kanpoko konpromisoa

Kanpoko konpromisoa erakundean definitutakoarekin erlazionatzen da. Kasu horretan, langileek ez dute beren etorkizunaren kontrol handirik, eta kontuan hartu beharko litzateke langileek zenbat eta aukera gutxiago izan beren lan-baldintzei forma emateko, orduan eta konpromiso txikiagoa izango dutela.

Barne-konpromisoa barrutik dator, pertsonen arrazoi edo motibazioengatik jaiotzen da. Konpromiso mota hori parte-hartzailea da eta ahalduntzearekin oso lotuta dago.

Nola ahaldundu ditzakete langileak segurtasun- eta osasun-liderrek?

1. Konfiantzazko kultura eraikitzea

Adibidearekin predikatzea, hitzematen dutena betetzea, egia esatea eta elkarrizketa irekia sustatzea. Beharrezkoa da langileak eroso sentitzea akatsen, gorabeheren eta abarren berri ematean.

2. Segurtasun- eta osasun-arloko jardunari buruz errespetuzko iruzkinak egitea

Mezuan argiak eta errespetuzkoak izatea, indarguneak nabarmentzea eta ahuleziekin laguntzea. 

3. Enpatizatzea eta beren arazoak konpontzen laguntzea

Askotan, liderrek ez dute behar beste enpatizatzen langileek haientzat arazotzat jotzen dituzten egoerekin. Modu batera edo bestera egiten bada, langileen autoestimua kaltetu dezakete, eta liderraren menpeko bihurtu, hark ematen baititu konponbideak. Aitzitik, enpatizatzea eta bideratzaile bihurtzea, entzute enpatikoaren bidez, langileek arazoak beraien kabuz konpontzen ikasten dute, autoestimua, autonomia eta erantzukizuna garatuz.

4. “Langilea baino hobea naiz” sinesmena saihestea

Askotan, liderrek uste dute langileak baino hobeak direla, eta horrek zaildu egiten du ahalduntzeko prest egotea, nahiz eta hala adierazi. Izan ere, nekez onartuko dituzte lan-baldintzak eta prozesuak aldatzen dituzten proposamenak.

5. Liderraren eta taldearen arteko posizio-oztopoak murriztea

Thomas Gordonek adierazten du liderrak ia taldeko beste kide bat bezala jokatu behar duela; eta aldi berean, guztiei lagundu behar diela liderra bezain aske sentitzen, ekarpenak egin ditzaten eta taldean beharrezkoak diren funtzioak betetzen.

6. Komunikazio eraginkorra sustatzea

Komunikazioak bi zati ditu: mezua bidali eta erantzuna jaso. Liderrek langileen ahalduntzea eragin eta garatu nahi badute, garrantzitsua da modu aktiboan entzuten jakitea, beren taldeko pertsonen beharrak ezagutu ditzaten.

7. Langileak mugiaraziko dituen segurtasun- eta osasun-helburu bat izatea eta mantentzea

Horretarako, garrantzitsua da partekatutako zerbait izatea, gasolina izatea motorra martxan mantentzen duena.

8. Segurtasun- eta osasun-lanak langileen esku uztea

Taldeko kideekin segurtasuneko eta osasuneko hainbat zeregin partekatzen hastea, hobekuntza-egoerak identifikatzeko, ikaskideak zaintzeko, ideiak emateko… protagonismo handiagoa har dezaten. Adibidez, instalazioak ikuskatzeko ibilbide bateratuak egitea, segurtasun-estandarrak garatzea, gertakarien kausak aztertzeko prozesuen parte izatea, etab.

9. Pertsonen gaitasunean sinestea

Askotan, liderrek zalantzan jartzen dute beren taldeko pertsonek arazoak konpontzeko duten gaitasuna, nahiz eta ez esan. Horregatik sentitzen dira behartuta esku hartzera, konpontzera eta prozesuak mugatzera, eta horrekin batera, ahalduntzea. 

10. Hazteko aukerei adi egotea, segurtasunari eta osasunari buruzko ezagutza eta esperientzia handiagoa eskainiz

Langileeekin segurtasun- eta osasun-gaietan dituzten garapen-aukerak berrikustea. Prestakuntza-ekintzak identifikatzea; helburuak eta xedeak ezartzea.

Laburbilduz, langileen ahalduntzea sustatzea segurtasunean eta osasunean, lan-baldintzak hobetzeaz gain, langileen eta zuzendaritzaren arteko lotura ere indartzen du. Langileei beharrezko tresnak eta ezagutza ematean, ongizatea lehentasun partekatua duen lan-ingurunea eraikitzen da, eta horrela, erakundearen arrakasta iraunkorrerako oinarri sendoa sortzen da.